Voliraci!
         
Torna alla HomePage
Indice del forum Profilo Login Messaggi Privati
Cerca Lista utenti Preferiti Argomenti sorvegliati
Registrati Chat Giochini! FAQ
   
 
Vai a:  
 
 
 
Indice del forum Arti Fharzetta 2005 - 4 - Criticanta -
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Argomento  Rispondi  Visualizzazione per la stampa  
      Torna in alto  

Messaggio Sab 05 Feb 2005 - 14:01 - Oggetto: Fharzetta 2005 - 4 - Criticanta

Fragolino

   

 
 
 
   
CRITICANTA

SIGNORI SI VOLITI MU ASCOLTATI
IO MO VI FHAZZU A TUTTI MU RIDITI
VI CUNTU CUOASI CHI SU GIA' PASSATI
E SU SICURU CA VI DIVERTITI

NO VUAGLIU NCUNU PEMMU RESTA MALA
CA IO VI DICU TUTA A VERITA'
NU IARNU MI TROVAVA CHI PASSAVA
VICINU CHIDDI TIARRI DE SPORTA'

E MENTRA NCUNU SPARUCU CERCAVA
N'AMICU VERSU DE MIA SI MBICINAU
MI DISSA SI NO AIU ASSAI CHIFFARA
ARRIADI NU SANTIERI PEMMU VAU

IO CURIIUSU AIU STATU SEMPA
PECCHISSU IIVI LESTU PEMMU VIIU
CHIDDU CHI VITTI DDA O CARA GENTA
NO SACCIU MANCO PEMMU VI LU SPIEGU

SENTIA A UNA CHI SI LAMENTAVA
PERO TANTU NORMALA NO PARIA
MI MBICINAI PENSANDU CA STA MALA
MBECIA L'AMICA ERA IN COMPAGNIA

AMICI MIA VI GGIURU CA RESTAI
QUANDO VITTI BUANU CHI FACIA
E PIANU PIANU PIU MI MBICINAI
PURU MU VIIU SI LA CANUSCIA

ERA NA GUAGLIUNA SBIRGULATA
E NON AVIA MU FHACIA S'AFFARA
NO MI PENSAVA CHERA DISGRAZIATA
E CA PENSAVA SULU MU SI SCIALA.

PULCINELLA

AMICU MIA SAI CHI TI DIRRIA
PEMMU DASSAMU STARA SARGOMENTI
NU PUACU DE LU PAISA PARRARIA
CA NDA SUCCEDA TUTTI LI MOMENTI.

CRITICANTA

LU SAPITI CHI SUCCEDA
ORAMAI NTRE STU PAISA
FHANNO CUAMO LI COMBENA
CA MO GUARDUNU LA SPISA
SI PASSATI DE VIALE
MARGHERITA NOMINATA
NCE DE VIARU MU TI SCIALI
PE CCUAMU ESTA CUMBINATA

NCE LA LOTTIZZAZIONA
PUA LI CASI POPOLARI
E' TRANQUILLA DDA LA ZONA
SI NO NCESTA TEMPORALI

LI PERSUNI CHI ABITANNU
SU DE TUTTI ABBANDUNATI
MU RIPARUNU NU DANNO
DDA VORRIANU CARCERATI

L'ACQUA PERDA CHI AVA N'ANNU
SI CONZAU ORMAI N'ACQUARU
IO NO SACIIU CUAMU FHANNO
DDANA NCE' NU PILACCARU

E LA GENTA SI MOVIU
RICLAMARU, ANNU SCRIVUTU
MA LU CAPU RISPUNDIU
CA A MU VANNU A L'ISTITUTU

AVIA MU ERA N'ANNU ARRIADI
QUANDU TUTTI LI GIRASTI
CA JISTI MU LI PRIAGHI
E LU VOTO LI CERCASTI

CHISSU SERVA DE LEZIONA
CA LA GENTA A MU SI MPARA
MO SI VOTA A LA REGIONA
E NCUNU PO TORNARA

PULCINELLA

SIANTI MU TI DICU COSA RANDA
TI VA DE LU GOVERNU MU PARAMU
TI PIACIA BERLUSCONI MU CUMANDA
OPPURU DIMMI CUAMU CUMBINAMU

CRITICANTA

VI RICORDADI A BERLUSCONI
CHI FIRMAVA LU CONTRATTU
DISSA A TUTTI SI MBROGLIONI
NTRE DUI ANNI A MU LI CACCIU

IO DE VIARU VI ACCUNTIANTU
BASTA PEMMU MI VOTATI
E VI GIURU E VI PROMIANTU
MENU TASSI A MU PAGATI

NI PROMISA MARI E MONTI
STRATI PONTI FERROVIA
MA PUA NOMINAU A TREMONTI
CAPU DE L'ECONOMIA

HO RUVINA CHI NI VINNA
NON SI PO' CCHIU CAMPARA
CA LI SORDI NI SBRINDIGNA
NON SI ARRESCIIA PIU' A PAGARA

E DICIA CA CHIANU CHIANU
TASSI NO NI FA PAGARA
LU STIPENDIU CHI PIGGHIAMO
BASTA PE NA SETTIMANA

ORAMAI PE STI SIGNORI
NON C'E' ATRA SOLUZIONA
SI DURA BERLUSCONI
NI VASCIA LA PENSIONA

E A VOGLIA CA GRIDAMU
CHISTA E GENTA CHI NO SENTA
QUANDU IAMU MU VOTAMU
A MU LU TENIMU A MENTA

CA CUASI NDA PROMISA
SENZA NUMERU E MESURA
DE LI CUASI CHI NI DISSA
NO NDA FICIA MANCU UNA

LI BASTARU STI TRI ANNI
MU NI PORTA A LA RUVINA
CHISSU FIUCIA SULU DANNI
OHH RUVINA MU LI ARRIVA

PULCINELLA

GIA LA GENTA SI ACCORGIU
NO NE PIU CUAMU NA VOTA
CA MO L'UACCHI LAPARIU
NO N'AVISSA MU LU VOTA

CRITICANTA

MISA DE GIUGNU MO DUI MISI ARRIADI
NCE FURU DUVA CHE LI VOTAZIONI
E IIRU BUANI DEVIARU A MU MI CRIDI
VOTARU TUTTI CUNTRA BERLUSCONI

CCA SI VIDIA DE APPENA CUMINCIAU
CA LA CAMPAGNA AVIA PEMMU VA BENA
NENTADEMENU VINNA PEMMU PARRA
SUPA LU CORZU MASSIMU D'ALEMA

MIDDI PERSUNI NCERA CHI ASPETTAVA
PEMMU SI SENTA TUTTU LU COMIZIU
NA COSA PERO DDA NO N'ALLIGAVA
VICINU A DIDDU NCERA CHIDDU TIZIU

NO SAPA PIU' CUAMU AVA DE FARA
PEMMU SI MENTA IN MOSTRA CU LA GENTA
NEMMENU DOPPU NCUNA SETTIMANA
SI VITTA PURU CU LU PRESIDENTA

L'AMICU SI MPARAU PEMMU AMMINISTRA
MA ORMAI LU CANUSCIRU CA ESTA STRANU
DICIA CA ESTA SCRITTU A LA SINISTRA
MA PUA VOTA LU REPUBBLICANU

MA CUAMU FACIA NOMMU SI VIRGOGNA
A TUTTI MU LI FA LA MASTRAVOTA
LA NOTTA CHISSU AMBECIA PEMMU DORMA
VA E TROVA LA GENTA PEMMU VOTA

IO L'AVIA DITTU A CHIDDI AMICI MIA
DE STA PERSUNA NO TI PUA FIDARA
QUANDU SEMBRA CA ESTA CU DU TIA
NO VIDA LURA MU TI PO' CANCIARA

PULCINELLA

NO SI CUNTIANTU MAI SINI DE RAZZU
CA TI CANUSCIU VIACCHIU E NO DE OIA
PERO NA COSA VORRIA PEMMU LA SACCIU
TI PIACIARIA MU IUACHI A LU PALLONA

CRITICANTA

LA STATA E' FATTA APPOSTA
DE CCUSSI NUI NI SCIALAMU
CUI A MUNTAGNA CUI A LA COSTA
TANTI FHIASTI ORGANIZZAMU

CCANA ORMAI NCESTA L'USANZA
MU ORGANIZZA LU COMUNA
NA SIRATA CU LA DANZA
E PUA NATRA CU A CANZUNA

TUTTU CHISSU SI PO' FHARA
SI SI FHACIA LU PROGAMMA
CA SI NO TI DAI DE FHARA
LA GENTA PUA SI LAGNA

CERTO DOPPU TANTO TIAMPU
CHI LA GENTA FHACIA NOTTA
LU POPULU E' CUNTIANTU
SI SI FHURNA CU LA BOTTA

E PERCIO' L'URTIMA SIRA
A MU E' BONA ORGANIZZATA
DE CCUSSI' NO SI PO' DIRA
CA FHACISTI NA FRITTATA

PUA SI VUA PEMMO SI CERTU
CA LI FIASTI VANNU BUANI
MU ORGANIZZA LU CONCERTU
A MU ESTA PATRANTUANI

PATRANTUANI ESTA N'UAMU
NTELLIGENTA VERAMENTA
PRIMA CA MU MBROGHIA A NCUNU
CIANTU VUATI A MU LA PENSA

CHISSU PRIMA DOMANDAU
CU ESTA CHI CUMANDA
E PUA SI ORGANIZZAU
VOZZA PURU LU PROGAMMA

PE DUI MISI LAVORARU
MANIFHESTI PROPAGANDA
VERAMENTA S'IMPEGNARU
PEMMU E' NA COSA RANDA

LI BIGLIETTI LI VINDIRU
E MU VIDI L'ONESTA'
CA LI SORDI LI SERVIRU
PE LA SOLIDARIETA'

LU PAISA TAPPEZZATO
MANIFESTI A DOGNI RIPA
FU PROPRIO ORGANIZZATU
PE LA BONA RIUSCITA

AVIA SULU NU PROBLEMA
NCERA TROPPA PURVERATA
IIURO CU LA BITUMIERA
MU LI FANNU NA SCHICCHIATA

CINCU CAMII NDA MANDAU
DE ACQUA CARRICATI
E LI RACCUMANDAU
LU CAMPU A MU ANNAFFIATI

TELESPAZIU ERA APPRONTATU
PEMMU FHACIA LA DIRETTA
AVIA PURU INTERVISTATU
MANCAVA SULU MU TRASMETTA

AD AGUSTU LU VINTUNU
ERA TUTTU PREPARATU
NO SI NDA SCORDAU MANCU UNU
TUTTI QUANTI AVIA MBITATU

DUI COMUNI DDA PRESENTI
SINDACHI E ASSESSORA
TUTTI QUANTI SULL'ATTENTI
PA PARTITA DE LU CORA

SUPA LU MANIFHESTU
NCERA PURU LA REGIONA
NOMMU NCESTA LU SOSPETTU
CA LA COSA NON E' BONA

ASPETTAVUNU LI SOSIA
DE ATTORI E DE CANTANTI
MA CA MANCA NCUNA COSA
S'ACCORGIRU TUTTI QUANTI

DE CANTANTI E DE L'ATTORI
NO SI VITTA FHIUMERATA
POVERI ORGANIZZATORI
L'AVIA FATTU LA FRITTATA!!!!

E MONA CHI FHACIMU
CUAMU A MU CUMBINAMU
PE NOMMU SCUMPARISCIMU
LA PARTITA A MU IIOCAMU

PERCIO' DATIVI DE FARA
SI NCE' NCUNU GUAGLIUNA
PEMMU SI PO' IOCARA
E NUDDU SI NDA DDUNA

A LA FINA CUAMU SEMPA
ORMAI E USU A STU PAISA
NO SUCCEDIU NENTA
E NUDDU SI LA NTISA

TUTTU QUANTU PUA FURNIU
NA RISATA GENERALA
PATRANTUANI SI NDAIIU
NO SI SENTA PIU' PARRARA

LA FIGURA SUA LA FICIA
CHIDDU CHI ORGANIZZAU
E CA MANCU MU SI DICIA
PATRANTUANI LU MBROGHIAU

PULCINELLA

TU NO CANCI MAI SINI LU STESSU
LU TIAMPU PASSA E TU NO TIMPARI
LU VIDISTI CHIDDU MANIFHESTO
DUVA SI PARRAVA DE FHUNTANI

CRITICANTA

CIRIFARCU PA LE SITA
NO SOFFRIA LA CARESTIA
NCERA SEMPA A OGNI RIPA
NA FHUNTANA CHI CURRIA

A LI CRUCI DUI NDAVIA
A TADUASI A LI PARRIARI
SUPALUARTU, PUA SI JIA
VERSU SUTTA A LU BIVIARI

CHI ERA BELLO A LA SIRATA
QUANDU JIVI A LA FHUNTANA
PECCU AVIA L'INNAMURATA
LA TROVAVA PROPIU DDANA

ORAMAI NO NCE PIU NENTA
LI FUNTANI LI CACCIARU
PERO AVISSA MU SI PENSA
CHIDDU CHI RAPPRESENTARU

VIDI TU CHI MUNDU STUARTU
NO NCE PIU DE VIRGOGNARA
FORSI PURU NTRE NCUNU UARTU
SI TROVAU NCUNA FHUNTANA

LATRA VOTA NUAMU ONESTU
QUANDU FU, DUI MISI ARRIADI
NI MBINGIU NU MANIFHESTU
CHI PARRAVA DO BIVIARI

E DICIA CA LA FHUNTANA
DO BIVIARI NOMINATA
PEMMU PUANNU FATIGARA
PROVVISORIA FHU CACCIATA

MO ERA URA PEMMU TORNA
LU LAVORU TERMINAU
MA NO NCESTA PIU VIRGOGNA
LA FHUNTANA NO TORNAU

IIRU A LU SIGNURINU
MU LI DINNU CHISTA AFFARA
E LI FIRMI RICOGLIRU
PEMMU TURNA LA FHUNTANA

SULU CA , VUI CHI VOLITI
NO N'AVISSA MU SI DICIA
PRIMA ERUNU NIMICI
PUA AVIA FHATTO L'AMICIZIA

E NO SI PO FHARA NENTA
TANTU CHISSU NO SI SCORNA
SI NDA FHUTTA DE LA GENTA
LA FHUNTANA DDA NO TORNA

PULCINELLA

DIMMI TU CARU CUMPARA
NTRE SI VICHI CHI SUCCEDA
NU SI PO MANCU PSSARA
CA TI VIDI CHIDDA SCENA

TU DEVIARU NO SAI NENTA
DDANA ESTA NA CAGNARA
DE LA PUZZA CHI SI SENTA
NO PUANNU CCHIU CAMPARA

CRITICANTA

LA TAVERNA LA SAPITI
E NA STRATA NOMINATA
AVA PURU CUASI ANTICHI
MA NON ESTA CALCOLATA

SI PASSA SUTTA L'ARCU
PEMMO ARRIVI A LA TAVERNA
SOLAMENTA IO LU SACCIU
CHI SUCCEDA QUANDU MBERNA

SI FA SEMPA NA FHIUMARA
QUANDO CHIOVA E NA RUVINA
TUTTA L'ACQUA ARRIVA DDANA
NO SI PO' MANCU NESCIRA

NCESTA PURU NATRA COSA
ESTA PROPRIU NA VIRGOGNA
VICINU A LA ZIA ROSA
SCUVERTA ESTA LA FOGNA

CUAMU STACIA SA CRISTIANA
PARA NU DEPURATURA
E DE SUTTA CHIDDA GRADA
NCE NA PUZZA CHI SI MORA

NTANTO CU E' CUAMU ROSUZZA
E NO NA DUVA A MU VACIA
PEMMU CACCIA CHIDDA PUZZA
NCUNA COSA A PEMMU FACIA

MO NO SI PO' PASSARA
SUCCEDIU COSA DE PACCI
PEMMO SI PO CAMPARA
APPOIARU MATARAZZI

NDANNO SPISU MILIUNI
MA LA PUZZA NO CACCIARU
APPIZZARU LI LAVORI
E NENTA COMBINARU

LU PIAIU E' PE LA GENTA
CHI HANNU MU ABITANNU
CHIDDA PUZZA A PEMMU SENTA
ORAMAI PE TUTTU L'ANNU

PULCINELLA

FHUSSA MIGLIU MU STAI ATTENTU
PEMMU PARRI NO CUMBENA
NO NE PROPIU LU MUMENTU
TU LU VIDI CHI SUCCEDA

CRITICANTA

NTRE LU MISA DE NOVEMBRA
CU LU TIAMPO CHI CHIOVIA
NA NOTTATA FHU TREMENDA
PE LI MACHINI VIA VIA

NCERA NEGGHIA A NO FINIRA
NO VIDIANU DE LUNTANU
PERO NCUNU MU SI SBIIA
A PARECCHI DANNEGGIARU

NDA RUPPIRU PIU DE TRENTA
AUTOMEZZI PARCHEGGIATI
E NO SAPPURARU NENTA
DE CU FHURU DANNEGGIATI

E CA DDIO MU NCE FHU NCUNU
PEMMU DICIA NA PAROLA
NO SI RIVIGGHIAU MANCU UNU
NUDDU NTISA NU RUMORA

E LA GENTA SI DOMANDA
FORSE CHISSI DANNEGGIATI
NO NCE NUDDU CHI CUMANDA
E NO SUGNU CALCOLATI

LATRA VOTA A LA MUNTAGNA
ABBAMPARU NU DIVANU
E NCE FHU CHIDDA CAMPAGNA
PE TRI MISI NDA PARRARU

LU SCRIVIRU LI GIORNALI
PARRRAU LA TELEVISIONA
CA NO SSIMU TUTTI GUALI
A L'APICA DE OIA

A LU GRUASSU LU SERVIMO
E LA SCORTA LI DUNAMU
A LU POVERU SCIANTINU
MANCU LU CALCULAMU

PULCINELLA

ANCORA SI CCA E STAI GRIDANDU
MI PARIA CA SI CHI VINDI ALICI
VORRIA SULU PEMMU TI DOMANDO
MU VIJU DE LU TRAFFICU CHI DICI

CRITICANTA

SI VI STATI A LI POTEDDA
VERSU LOTTU DE LA SIRA
TUTTU QUANTU SI ARRIBBEDDA
CU LU TRAFFICU CHI GIRA

NO SI PO PIU CAMINARA
NO SI TROVA SOLUZIONA
CA NO PO MANCU PASSARA
A PEDA LU PEDUNA

NCUNU VA VERSU SAN MARCU
PUA NCE CHIDDU CHI A MU GIRA
DUVA VACIA NO LU SACCIU
DE SICURU MU SI SBIIA

E LU GIRU E SEMPA CHIDDU
SEMPA VERSU L'ANNONCIATA
PUA NCUNU STUPIDIADDU
FACIA PURU LA SPARATA

PULCINELLA

CERTU NO TI SFHUGGIA NENTA
CATU SI NU COMMEDIANTA
VUA MU PARRI A CHISSTA GENTA
PURU DE LU COMMERCIANTA

CRITICANTA
SI VAI A NA POTIFHA
NCUNA COSA MU TI ACCATTI
DUVA VAI MU FHAI LA SPISA
NO SAI CUAMU A MU LI TRATTI

TUTTI QUANTI SU CONZATI
PROPIU SUPA LU SCALUNA
LI CLIENTI SU CUNTATI
NOMMU LI NDA SCAPPA NCUNA

GIA APPENA VIDA GENTA
COMINCIA MU SI CIANGIA
DICA CA NO VINDA NENTE
NO LA FHA MANCU MU MANGIA

CA LA GENTA ORMAI CAMINA
VANNU A LI SURPERMECATI
ESTA PROPIU NA RUVINA
CUAMO SIMU CUMBINATI
UNU AVISSA MU LI CANTA
SITI I PRIMI CHI GIRATI
PE NA COSA CHI VI MANCA
IATI FHORA E L'ACCATTATI

DE CCUSSI ESTA LU FATTO
E NO MI PUA PARRARA
SI VAU FORA PEMMO ACCATTU
NO MI PUA RIMPROVERARA

PULCINELLA

AIU PROPIU PEMMU VIJU
SI LA FHURNI DE GRIDARA
SI TU VUA MU MI RICRIJU
PARRAMI DE NCUNA GARA

CRITICANTA

ARRIVAMMA A STU PAISA
NOMMU SI PO STARA MPACIA
ORAMAI A OGNI MISA
NA GARA A MU SI FHACIA

DIVENTARU SPECIALISTI
PE LI IUACHI ORGANIZZATI
E NO SERVA MU NCE PISTI
CA LI FHANNU PE LI STRATI

LATRA VOTA MI TROVAVA
NTRE LA CASTAGNAREDDA
OGGNI STRATA CHI PASSAVA
AZZICCARU NA CORDEDDA

RESTAI CUAMU NU CUNNU
NO SAPIA DUVA A MU VAU
DISSI TUTTI SCEMI SUGNU
MA CU E' CHI ORGANIZZAU

CERTI FHIMMINI RIDIRU
SEANTI CCA NO TI NCAZZARA
LI STRATI LI CHIUDIRU
PEMMU PASSA NCUNA GARA

PULCINELLA

DE QUANDU NCE SU CHISTI
NO SI GUARDA PIU LA SPISA
LA GARA DEI CICLISTI
ORAMAI ESTA OGNI MISA

CRITICANTA

LA CURPA E' DO COMUNA
CA NO NCE ORGANIZZAZIONA
NA STRATA NO SI CHIUDA
SENZA L'AUTORIZZAZIONA

A VUI VI PARA BELLU
DOPPU FURNUNU LA GARA
DASSUNU NU BURDELLO
RESTA TUTTU E PULIZZARA

TIAMPU ARRIADI MI RICUARDU
QUANDU SI FHACIA LA FHERA
SI DASSAVA TUTTU LUARDU
NO SI CAPISCIIA CHI NCERA


NTRE LI CHIUPPI RUVINARU
CHIDDA CHIAZZA DE VALURA
DE LA PAGLIA CHI AZZICCARU
DIVENTAU NA PAGGHIALORA

CIANTU BALLI NDA MENTIRU
LI SERVIRU PE LA GARA
A LA FHINA SI SCIUNDIRU
SI INCHIU TUTTU LU PIAZZALA

PUA NI FHICIURU LI STRISCI
DE JIANCU PITTURATI
NENTA FHANNU MU CAPISCI
RUVINARU CHIDDI STRATI

NDA SEGNARO GIRAVUATI
TANTI CURVI A VILLIVO'
TU A MU VIDI DE LI VUATI
UNU FHA CHIDDU CHI VO'

PUA SI ESTA FURESTIARI
E DE NA PERSUNA RANDA
PURU CA ARRIVAU AJIARI
LU FHANNU MU CUMANDA

PULCINELLA

NO TI STANCARISSI MAI
PEMMU CRITICHI LA GENTA
FORSI TUNA NO LU SAI
MA NCUNU SI LA SENTA

E PERCIO A MU STAI ATTENTO
NOMMU OFFENDI LA PERSUNA
CA NCUNU A TRADIMENTU
FHA MU PRUAVI LU BASTUNA

CRITICANTA

OGNI ANNU DE STI TIAMPI
NC'E' NA COSA CHI N'ASPETTA
PEMMU SIMU CCHI CUNTIANTI
RECITAMU LA FHARZETTA

TUTTI L'ANNI CUAMU SEMPA
A CAMILLU NO LI PIACIA
PRIMA VENA MU LA SENTA
PUA LA CRITICA NI FHACIA

VUI VORRISSIVU AMMAZZATI
CA LA GENTA NO SI APPRETTA
CHISSI QUATRU SCAPESTRATI
CHI FACITI LA FHARZETTA

SI DIPENDERIA DE MIA
NO FHARRIA MU VI SCIALATI
CA A TUTTA STA CUMPAGNIA
VI FHARRIA PEMMU SCAPPATI

PUA RISPUNDA NATRU AMICU
NO SAPITI MU PARRATI
NO VOLIA MU VI LU DICU
MA VUI SULU CRITICATI

FOSSA VI NDA BASTA NCUNA
DUVA SI PO ATTROPPICARA
VA PIGLIATI CU COMUNA
CUMINCIATI A CRITICARA

CARU AMICU A QUANTU PARA
SI NU PUACO NCARDIDDATU
DIMMI TU CARU CUMPARA
FORSA SINI INTERASSATU

MU SI FHACIA LA FHARZETTA
NI RESTAU LA TRADIZIONA
E LA GENTA ORMAI LA SPETTA
E NO VO MU S'ABBANDONA

CA PUA A NCUNU NO LI PIACIA
NON POTIMU FARA NENTA
TASSICURU SI SI FACIA
E' PECCHI LA VO LA GENTA
E NON SERVA MU TI NCAZZI
DISGRAZZIATI MU NI CHIAMI
TU VORRISSI MU N'AMMAZZI
NUI FHACIMU MU TI SCIALI

PULCINELLA

MU LA FURNI CU ALLEGRIA
A MU FHAI NA COSA BONA
IO SAI CHI TI DIRRIA
PARRA DE LA TELEVISIONA

CRITICANTA

QUASI SEMPA DOPPU MANGIU
ASSETTATU A LA POLTRONA
CU LU COSU PEMMU CANCIU
VUARDU LA TELEVISIONA

GIRU TUTTI LI CANALI
DE LA RAI, DE LI PRIVATI
SUGNU TUTTI QUANTI GUALI
FANNU CUASI ORMAI PASSATI

OGNI IUARNU DE CUTRUANI
NCESTA UNU E IO MI SCIALU
CA FACIA CUASI BUANI
E VO MU PARRA CHIARU

GIRA TUTTI LI PAISI
E LU DICIA CHIARU CHIARU
VO MU PARRA CALABRISA
NO LI PIACE L'ITALIANU

CUAMU FACIA MU LI TROVA
NTRE PAISI, PE LI STRATI
QUANDO VIIU A NICOLA
MI FHAZZU DUI RISATI

CU NICOLA NI VIDIMU
DE QUANDO ERUMU EMIGRATI
QUANDO MU NI DIVERTIMU
SI FACIA CHIDDI RISATI

MO CHI SIMU A CIRIFHARCU
OGNI TANTU NDA PARRAMU
MI RICORDA NCUNU FATTO
E DEVIARU NI SCIALAMU

LU VIDISTUVU, NICOLA!
UGNI IUARNU VERSU I DUI
CESTA CHIDDA TRASMISSIONA
VI VIDITI PURU VUI

MUSTRA TUTTI LI PAISI
DE MONTAGNA, DE PIANURA
TRA LI CANTI E TRA LI RISI
CUNTA POA NCUNA AVVENTURA

VO MU SAPA CHI SUCCEDA
NCUNU DITTU PURU ANTICU
VA MU MANGIA CU CARMELA
CUASI BUANI E NCUNU FICU

E DEVIARU N'ALLEGRIA
NO NCE SŁ CHIDDI VELENI
NI SCIALAMI IN COMPAGNIA
DE LINU POLIMENI.
GLI ALTRI DATI E LE FUNZIONALITÀ AVANZATE SONO ACCESSIBILI SOLO AGLI UTENTI REGISTRATI.
Per una migliore esperienza sul Forum senza limitazioni, REGISTRATI ora, fornendo dati REALI.
Rispondi citando
      Torna in alto  

Indice del forum Arti Fharzetta 2005 - 4 - Criticanta
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Argomento  Rispondi  Visualizzazione per la stampa  
      Torna in alto  
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group - Avalanche style
Heavily modded by MrShark - Statistiche: Google Analytics